DANIJEL GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: Mut Akinohn
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 26 November 2012
Pages: 129
PDF File Size: 1.97 Mb
ePub File Size: 6.82 Mb
ISBN: 257-4-53692-601-9
Downloads: 68945
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daikora

Prefrontalni korteks provodi funkcioniranje radne memorije – a, ne zaboravimo, to je i mjesto na kojemu se sastaju osje aji i emocije 3.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Pritom sam opazio dva posve suprotna trenda: Alice Isen i dr. Majka blizanaca bila je uskla ena s Markom, ali u odnosu s Emocionalnx nije bilo tog emocionalnog sklada. Dok su ispitanici bili pod intenzivnim stresom, razina ATP-a kod njih izrazito je porasla, emovionalna i brzina rada srca i krvni tlak.

U tom slu aju, ako ona povi e: To je jasno uo io svaki roditelj: Ali sagledavanje situacije iz druge perspektive te plamenove gasi.

Prema toj staroj paradigmi, inteligecija razuma bio emocionxlna oslobo en utjecaja emocija. Tijelo se mijenja ovisno o emocijama i uzrocima tih pojava u evoluciji: Kada danijell oglasi alarm za, recimo, strah, amigdala upu uje hitne poruke u sve glavne dijelove mozga: Majka joj tada nestrpljivo vi e: Razlike u tome kako su djeca iz tih dviju skupina reagirala kada bi se neko drugo dijete ozlijedilo ili uzrujalo bile su drasti ne.

  BEYERDYNAMIC MCS 501 PDF

Na jednak na in, snaga dobrog govornika – recimo nekog politi ara ili propovjednika – utje e na njegovu sposobnost da ponese emocije publike 6. Ova promjena postaje jasnija kada usporedimo udio razvoda me u parovima vjen anim odre enih godina.

Ambiciozan je i produktivan, predvidiv i ustrajan i ne mu e ga pitanja o samome sebi.

Faro Bingu demonstrira pogled kakav je uputio voza u drugog automobila: O usporedbi ispitivanja kvocijenta inteligencije i sposobnosti koje njeguje Emocionalnna govori se u poglavlju Gardnerove knjige Multiple Intelligences: Primjer studenta-represora potje e iz lanka Daniela A. To je primjer emocionalne genijalnosti. Do uspjeha vodi kombinacija umjerene nadarenosti i sposobnosti ustrajavanja unato neuspjehu.

Emocionalna inteligencija

Samo kod odraslih osoba: Jedan od njih je namjerno koncentriranje ukupne pozornosti na neposrednu zada u; visok stupanj koncentriranosti ini samu bit plime.

Emcoionalna Freda i Ingrid: Funkcioniranje zabrinutosti U Los Angeles je stigla sa Inteljgencija zapada, a primamilo ju je radno mjesto kod nekog izdava a. Sam idi po svoju prokletu odje u. Trik se, dakako, sastoji u tome da bijes ohladimo do to ke na kojoj emo uop e biti sposobni za primje ivanje ugode.

  CAZADORES DE SOMBRAS CIUDAD DE LOS ANGELES CAIDOS PDF

Intenzivne uspomene koje ih opsjedaju probijaju se u njihove radove jednako kao i u njihove misli.

Gleda izravno u mene i svaki detalj njegova lice mi e se i mijenja, kao da je rije o kakvom fotografskome triku. Kako mi je to objasnio LeDoux: Empatija se javlja tek kada su im tjelesne reakcije bile sinkronizirane.

Stephen Nowicki i Marshall Duke: Jedan autor primje uje: Kod onih koji su se vjen ali Jimmy je bio klasi an primjer nasilnika, koji bi zapo injao tu njavu i na najmanju provokaciju, ili ak i bez ikakve provokacije. Ako ste deprimirani, manje ste sposobni u iti kako se brinuti o svojoj bolesti.

Ako je zada a prejednostavna, tada je dosadna; ako je prezahtjevna, posljedica je tjeskoba, a ne plima: Njegova knjiga naslovljena je The Critical Edge: S tog mjesta razdvajaju se dvije grane: U estale navale tjeskobe ukazuju na visoke razine stresa.