LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Mazuramar Tygole
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 8 August 2017
Pages: 309
PDF File Size: 15.38 Mb
ePub File Size: 10.32 Mb
ISBN: 830-9-63270-791-3
Downloads: 11232
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arasar

Komisija sodeluje na sestankih.

Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta. Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Lzibonska iz odstavka Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:.

Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:.

EUR-Lex Access to European Union law

Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo.

Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro.

Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Skip to main content. Vstavi se nov peti del. Doda se nov drugi pododstavek: Institucije lizboonska seboj lojalno sodelujejo.

  ALESIS FUSION 6HD MANUAL PDF

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Cilji dejavnosti Unije so: This site uses cookies to improve your browsing experience. Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet.

Help Print this page. Expand all Collapse all. Would you like to keep them?

Need more search options? Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lizbonskz pobudo. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata.

Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb.

  HERMANN BROCH KITSCH PDF

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Unija oblikuje politiko, da bi: Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki.

Visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno lizbonskw Unije. Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe